Medikaplant

Jiwòf: Yon Epis Puisan, Yon Gwo Plant

Medikaplant.org

Jiwòf se youn nan plant | epis nou sipoze toujou genyen nan kizin lakay nou. Gen yon dividal bagay nou ka di sou jiwòf men nou t ap pase plizyè jou pou n di tout. N ap sèlman kase ti kal rapid ba w epi yon jou konsa konsa n a ba w ti diplis. Se konsa nou fè l pou tout plant nou prezante nan ribrik Aprann Konn Plant yo.

👉 Deskripsyon:

Cho | Rak | Li touche Ren| Larat | Vant nou. Li rechofe anndan nou espesyalman ren nou.

Jiwòf se yon bon epis ki ka choje vant nou, konsa tou ou ka itilize l pou trete okèt ak kanpe vomisman, byenke se frèt/fredite ki konn jeneralman lakoz vomisman ak okèt men si se chalè ki lakoz bagay sa yo pinga itilize jiwòf. Gen lòt plant frèt ki ka fè travay sa byen.

ÒKÈT: Si w ta wè ou gen okèt oswa yon moun ta gen okèt, ou bouyi jiwòf la, ou ka pile l, epi mete de twa ti priz nan 4 tas dlo epi pase l nan paswa e lese l repoze pou de twa minit. Si w ta bwè 1 tas épi apre kèk minit oswa yon ti tan, li pa kanpe konnen se chalè ki lakoz li sinon jiwòf la ta elimine okèt la ploplop.

👉 KÈK POUVWA JIWÒF GENYEN:

👉 Menm nan beny dyòk (anmè) ak chans (dous) nou ka ajoute klou jiwòf ansanm ak lay. L ap ranfòse beny lan.
👉 Pou Ti Nana (kowona) lè w bouyi jiwòf la dlo cho sa ou ka itilize l pou fè enfizyon ak fèy amwaz (toufe fèy yo ak dlo jiwòf la).

👉 Li fòtifye sistèm defans kò a ak tout zo nou tou.
👉 Te jiwòf pwòpte anndan w, li jere vant lan, li amelyore dijesyon, li fè prevansyon kont kansè poumon. Li ede w jere dyabèt, li pa vle wè bakteri.
👉 Jiwòf pwòpte ak pwoteje fwa w.
👉 Li bon pou dan fè mal epi l trete kèk maladi bouch.
👉 Li ede w elimine tèt fè mal, ou ka fè dekoksyon ak li ou mete l nan vapè w ap pran rale nan nen w, nan menm tan an, ou ka fè konprès ak fèy ave pile mare sou fwon w pou tèt fè mal la. Oswa ou ka toujou bouyi jiwòf ak fèy lougawou pou elimine mal tèt la rapid vit, ou ka ajoute de twa bout jenjanm graje ou pile.
👉 Yon ti priz poud jiwòf, si w pa gen poud la jis pile jiwòf la, epi ajoute yon ti priz nan yon vè dlo cho, lese l byen melanje (enfizyon) apre sa bwè vè dlo sa yon moman anvan randevou a, ayayay se chapo ba. W ap danse anpil bann rara nan defile sa. Sa bon pou nèg mòlòlò yo. men si w sibi maladi kè, pa ale la poze w.
👉 Pou gaz:
Yon vè dlo ou mete 21 klou jiwòf ladan depi nan aswè nan demen maten bwè li kou li fin bwose dan l.

Si nou pa fè te ak li, nou ka mete l tranpe tou, ou fè enfizyon, nou ka mete l nan epis nou prepare pou kwit manje. Nou ka mete l nan boutèy rasin nou tou. Nou ka itilize poud la oswa klou jiwòf la menm.


Medikaplant

www.medikplant.org

_________________///___________///____________///________

Medikaplant | #Jiwòf | #Okèt | #Gaz | #Fwa |#Tèt_Fè_Mal

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè