Medikaplant

Gwo Tèt: Yon Non Tèt Chaje pou Yon Gwo Plant

Medikaplant.org

Non Plant lan: Gwo Tèt

Non Syantifik: Leonotiis nepetaefolia

Lòt Non: Ponpon, Twa (3) Etaj.

Anglè: Lion’s ear, Klip Dagga, Christmas Candlestick

Kèk Lòt Non: Ol-bibi; Mlisha Kungu

Ann Ayiti, yo rele Gwo tèt, Ponpon oswa Twa zetaj (3 Etaj). Li konbat maladi sik, li bon pou pwoblèm dijestif tankou gaz/balonnman/gonfleman anpil.

Dòz kont vè nan vant, lafyèv:
Ou ka itilize teknik enfizyon an pou w prepare yon te Ponpon: jis bouyi fèy la ou vide dlo cho toufe l poi 7 min anviwon, sa bon pou elimine vè, elimine lafyèv tou.

Plizyè pati nan plant sa gen byenfè pa yo: branch lan ak tout fèy la plant sa, bon pou emowoyid, pou tansyon; anplis yo bon tou pou tifoyid. Si w mete fèy la nan yon ti siwo konpoze, l ap ede w konbat TB. Nan konba kont Ti Nana (kowona), se youn nan plant Medikaplant te ba nou nan lis 33 plant pou konbat pandemi an, byen bonè. Li te fè anpil mirak pou pèp Ayisyen. Se yon gwo za kont wopremsyon, grip/tous, li kalme gwo palpitasyon, kè sote, ak lòt kondisyon kadyak ki lye ak tansyon/presyon avèk anksyete. Si w gen mikis ak san nan twalèt ou, akoz yon enfeksyon nan trip ou, Te fèy Gwo Tèt kapab ede w jere sa.

Plant lan bon pou fè prevansyon e trete maladi ki atake fwa moun, se yon bon tonik li ye. Fèy 3 Etaj yo kapab degèpi maladi malarya.

Antansyon ak prekosyon:
Gen plizyè espès, se pou n fè atansyon ak lòt varyete sitou Leonotus leonurus (Wild Dagga, Lion’s tail): sa li menm li frajil anpil paske li ka fè w hay, anpil ti jenn lage nan fimen l nan plas tabak ak kanibis. Nou konn lèzòm toujou ap chache plezi menm si se po malè yo. Tanpri souple fè atansyon, prete atansyon ak jan n ap idantifye plant yo, paske li p ap bon pou nou twonpe nou.

Avètisman:
Fanm ansent dwe rete lwen plant sa, paske li ka pwovoke avòtman. Menm jan pou tout lòt plant yo, pa janm bliye: dozaj la enpòtan. Swivan dozaj la plant sa ka fè règ ou vini, menm li menm tou ka koupe règ la. Nou tande koze? Fanm ki pa ka bay ase lèt pou bebe yo: ti fèy sa, kaede w jere sa. Yon bon te Ponpon ka koupe yon move dyare plopplop; li kapab elimine migrèn ak tèt fè mal tou…Ah! Lis byenfè plant sa long anpil. Nou p ap janm ka fin site tout ak pèsi tout sekrè yon plant konsa. Sa se yon plant ki merite tit Plant Mirak. Men anpil Ayisyen lakay nou pran gwo plant sa pou yon vye raje. Pa bliye prensip ak pwopriyete fèy yo enpòtan, si w pa konnnen se mande yon konnen oswa w ka toujou kontakte MedikaPlant nenpòt moman an.

Se Konnen Ki Fè!
Aprann pou n aprann.

Medikaplant

www.medikaplant.org

_________________________________
#MedikaPlant

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè