Medikaplant

Fonbazen | Zèbaklou | Atiyayo | Bazilik: Ki Diferans?

Fonbazen, yo rele l Zèbaklou kèk kote, yon konn rele l Atiyayo tou, non syantifik la se « Ocimum micranthum ». Yo konn rele l bazilik pewouvyen paske nan peyi Pewou li pase pou bazilik tou menm jan ak lòt varyete bazilik yo.

Gen yon lòt varyete atiyayo ki popilè, se plis li y ap rele atiyayo a, non syantifik pa l se « Ocimum gratissimum ». Se li Ayisyen plis pran pou gaz ak pwoblèm dijesyon ou gastrik, vant fè mal elatriye. Li bon pou lafyèv tou, pwoblèm poumon, konprès la bon pou tèt fè mal, migrèn ak vètij.


Atiyayo sa li menm yo konn rele l Bazilik Afriken tou. Nou wè jan non bazilik la se yon non jenerik yo konn itilize pou tout varyete Ocimum yo. Ayiti nou gen tandans rele yo atiyayo, sof varyant nou rele bazilik la. Ayisyen panse se bazilik pa yo a ki bazilik men an reyalite chaje kalite bazilik nan mond lan menm genyen ki vyolèt tou.

Bazilik: Sonje bazilik la yo rele l « Ocimum basilicum » oswa « ocimum sanctum » pou bazilik sakre (holy basil) a. Se pa san rezon moun twonpe yo lè yo wè kèk varyete bazilik ansanm ak zèbaklou (fonbazen) ak Atiyayo. Men yo pa menm, sou fèy yo nou ka distenge yo epi sitou sant fèy yo.

Bazilik la prèske bon pou tout sa lòt fèy sa yo bon an tou men tout gen pwopriyete ki inik pa ekzanp bazilik la bon pou memwa, ak sante kadyak (kè) nou. Li bon anpil pou strès ak depresyon. Se yon bon epis nou ka itilize prèske nan tout resèt manje. MedikaPlant gen plizyè pòs sou plant sa, paske se youn nan Sipèplant ki gen sou latè. Nou tout dwe genyen lakay nou.

Fonbazen ou zèbaklou a bon pou tout sa tou e menm plis toujou, tankou bonch fèb, doulè règ, rimatis elatriye. W ap jwenn lòt pòs detaye sou MedikaPlant sou chak varyete plant sa.

Nan 3 foto yo n ap wè 3 kalite varyete Ocimum yo, men chaje lòt an reyalite. Nou ka itlize non syantifik chak plant sa yo pou n ka fè rechèch pa nou. Nou ankouraje sa anpil. Isit la se yon platfòm aprantisaj li ye. Se lè nou aprann ak aplike sa n aprann yo travay MedikaPlant lan reyisi epi jwenn rezon pou avanse.

MedikaPlant

Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

_____///____///______///_______________________

#aprann_konnen_plant_medisinal | #patajepòsyo

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè