Medikaplant

Fèy Joumou: Trezò Natirèl

Medikaplant.org

Joumou se yon plant mirak nou tout dwe itilize. Ni fwi joumou an ni fèy la chache pwopriyete medisinal ki ka fè mirak pou kò nou epi kenbe n an sante.

Non Syantifik: Cucurbita moschata

Anglè: Turban Squash

Fransè: Giraumon

Lòt non Kreyòl: Jouwoumou

Kèk Benefis Nou Jwenn Nan Joumou:

Joumou an bon epi fèy yo menm se pa pale. Fèy joumou boure ak vitamin ak mineral; li plen benefis pou sante nou tankou:

1) Amelyore sistèm iminitè

2) Amelyore Fètilite | Ede trete feblès Spèm

3) Prevansyon ak ede trètman kansè

4) Ede jere dyabèt | maladi sik

5) Bon pou maladi nan tèt medikal ou mistik

6) Li konbat konvilsyon (lè kò fè y on gwo mouvman briskeman san volontè w)

7) Pwoteje kè w

8) 😎 Ede pran swen po w

9) Amelyore sante je w

10) Anti-anflamatwa & anti-mikwòb

Ou ka ni fè dekoksyon ni fè enfizyon ak fèy yo. Sa vle di bouyi oswa tranpe nan dlo cho. Nan kèk ka se rafrechi w fè. Tout pati nan plant lan se medikaman. Medikaplant gen pou fè plizyè pòs sou plant sa.

Se yon plant ki chaje sekrè nan li paske majorite moun pa konn itilize l byen ni konn sa l vo. Nou ka fè konprès ak fèy la pou maladi tèt sitou si n pa konn sous maladi a, oswa doktè pa ka trete maladi tèt la. Lè sa se pile ou pile fèy yo pou itilize kòm konprès. Konvilsyon se yon kondisyon ki souvan lye ak prezans ajan toksik ak lòt kalite pwazon nan san moun, yon lafyèv tèrib sitou lakay timoun; oswa maladi mantal tankou epilepsi. Pou trete sa ou ka premyeman bouyi 1 ponyen womaren nan yon diven wouj, ou pran 1-2 tas, sa se lè misk manb ou kontinye tranble epi ou fè rafrechi fèy joumou yo nan yon po dlo kokoye. Si w vle ou ka mete yo nan yon boutèy pou l ka byen fèmante pandan de twa jou, epi w itilize l.

Joumoun an tèlman gen mirak li ka fè, se gwo koze. Ti bebe ki gen pwoblèm gastrik ak fwi a ou ka rezoud sa. Kwit li byen, kraze l pou w prepare l jan li ka absòbe de twa kiyè, preferab si l likid ase pou l pran l pa bibon men sitou lè l rive nan tan kote l ka koumanse pran ti manje solid (6-7+ mwa). Byenke kilti lakay, Ayisyen koumanse pi bonè. Fwi joumou an ede timoun lan devlope byen tou. Lòt pati nan plant joumou an tankou boujon yo ou ka itilize nan rafrechi oswa espesyalman sitou nan beny w ap fè. Fwi a menm se gwo koze tou, moun ki leve anba kowona oswa ka p konbat li, kò yo afebli anpil , kapab bouyi epi manje fwi a, nou ka bwè dlo bouyon sa tou, akonpanye pla sa ak bètrav epi lapè. Grenn joumou popilè anpil kòm gwo medikaman toupatou. Pinga n jete grenn yo, lè n fè sa nou pèdi tout avantaj li yo, paske l gen tout avantaj ki nan lòt pati tankou fèy ak fwi plis li rich nan grès Omega 3, sipò mineral, fanm k ap travèse menopoz, li gen amino-asid ki ede w byen dodo.


Medikaplant

www.medikaplant

_____________//////__________//////______

#Medikaplant | #Joumou

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (1)
  • Wap fè Yon bon travay vye Ewol,travay la pa gen prix selman bondye kap peye ou pou sa Map mande bondye pou l toujou bay ou fòs ak kouraj pou ou ka fè travay sa

kite yon komantè