Medikaplant

Dòz Pou Bloke Move Lespri k ap Kouche Moun nan Dòmi

Medikaplant.org

Anpil Ayisyen ap monte yon maswife ak yon bann lespri l ap toumante yo nan plan rèv la. Yo vin sou tout fòm sou tout vizaj: fanm kouche fanm, gason kouche fanm, krèy ap fèy, mal-mal, mal-femèl, femèl-femèl. Koze sa yo rete tabou nan sosyete nou an, gen lespri wòwòt menm ki di se sipèstisyon. Gen plizyè santèn fanm k ap ekri n ki bouke pran kou sa yo, sa souvan deranje fwaye yo epi twouble sante mantal yo. Gen lòt ki kwè se echanj enèji men se pa vre. Nan sèl ka lespri a ta vle fè don yon ti kras enèji ak ou se pa yon pataj e lè sa se yon bagay k ap fèt yon fwa men se sele l ap sele youn nan 2 vèditè k ap fè plimay la. Tout lespri k ap fè sa yo se nan Fènwa yo ye.

Men 2 jan ou ka kwape ou anpeche lespri pede kouche w nan dòmi, drive w, vyole w, alò se si nou vle paske gen moun ki renmen sa. Atansyon: gen danje nan sa. Pa ekzanp, depresyon, tout kalite maladi matris lakay fanm, enfètilite, elatriye, nou gen anpil ka n ap trete la.

I) METÒD NATIRÈL | PLANT

ENGREDYAN:

Lwil de woz + ji Zoranj Si + Fèy Zoranj Si

PREPARASYON:

W ap melanje ji zoranj si a avèk lwil de woz la, fwote fèy zoranj si a nan yon ti dlo epi melanje tout ansanm. Pase melanj sa chak swa pandan 30-31 jou.

NETWAYE + LIMEN ESPAS LA:

1) Boule nan papòt kay ou chanm lan sou pa anndan: 1 ponyen fèy Tibonm (mant) melanje avèk 21 grenn legliz (Abrus precatorius L); lese lafimen an abome espas la pou kwape vye lespri e tabli lizyè.

2) Epi limen yon balèn woz nan 1 bokal oswa achte yon balèn woz ki tou nan bokal fayans yo; epi mete li devan kabann nan.

II) KRETYEN:

Pou moun ki Sèvi ak Labib (1 mwa chak swa):

– Sòm 35 – 46 – 91 – 118

Epi l ap mache, gen tout jan w manje manyòk anmè.

_____________\\\\\\_____________\\\\\\\_____

#Medikaplant | #LESPRI | #Sèks

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè