Medikaplant

DÒZ #2 POU BANN | BÈK ATÈ | LIBIDO | ANDIRANS

Medikaplant.org

Dòz #2

Bann se yon gwo zouti pou yon gason genyen, plant yo ka ede.

🤭➡️ Pataje! Pataje! Pou ede yon nèg sispann wont!

Lòt plant afwodizyak ou ka ajoute ou konsome pou mete w sou sa:

ENGREDYAN: Lametye, woukou, lyann legliz, bwa nan bwa, sèpantye, bazilik, pwa grate, malonmen.

Nou ka pran yo sou fòm te oswa nou ka mete yo nan boutèy kleren. Si w konnen w alèji ak yon plant pa itilize l, si w nan medikaman doktè chache konn si w ka pran plant sa yo. Pran responsabilite w pou enfòme w sou chak plant w ap konsome. Sa pa angaje nou, entènèt la la pou sa oswa kontakte pwofesyonèl sante w.

➡️. FÈ JI GASON KANSON pou bwè ak melanj kèk nan fwi sa yo: Tamaren – jenjanm – Melon – Bètrav – kawòt – Grenadya – pòmgrenad. Ajoute ti poud miskad ak kanèl si w genyen. Pran l ak siwomyèl. Si w lòt bò w pa jwenn poud Maca ajoute ladan l. Ou ka toujou mete poud moringa paske l pi fasil pou jwenn oswa ou ka konpoze poud ou, seche fèy yo epi pile yo.

PLANT BANN POU DYASPORA Sitou USA:

Yohimbe, Maca, Horny goatweed, Ginger root, Nutmeg (miskad), Cloves (jiwòf), Chinese red ginseng, Ginkgo Biloba, Damiana, Sarsaparilla, Tribulus,Bitter Kola, cat’s claw, Saw palmetto…Nou ka fè te ak yo oswa tonkti, mete nan boutèy ou bokal fayans lese tranpe nan ti kleren (vodka, Wonm

_____////_______________///_______

#Medikaplant | #Bann | #Libido | #Andirans

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè