Medikaplant

DÒZ #1 POU BANN: Monte Boutèy LIBIDO ak ANDIRANS

Medikaplant.org

Dòz #1

Fason pou monte boutèy bann nan pou yon nèg Mòlòlò:

Men engredyan ou bezwen pou w mete nan on boutèy ou bokal kristal w ap monte pou ede w ak pwoblèm 1 minit la lè w ap fa ak boubout ou.

ENGREDYAN AK DETAY: Chache Ten Savann (orèg mawon | Damiana) melanje ak anpil jiwòf (sa se kle), kèk grenn miskad pa kraze yo twòp, jenjanm, asowosi, safran, ti pwav, doliv (moringa), mete yon ti kal fèy twonpèt, achte bwa kochon, grenn melon ak grenn joumou, lyann bande, zo devan, 3 pawòl, zokrikri, kanèl, vlope bazilik frèch fouye nan boutèy la, anetwale, kòs bwadòm, kòs zaboka, lyann savon, kòs tamaren, sitwonèl kòs mabi, 1 bout bwapen, mete yon ti kadav gate ladan l. Graje yon ti annikòn mete nan boutèy la.

PREPARASYON:
Mete tout nan boutèy, lage ti madè ladan l, ti diven wouj, epi vide bon kleren move ladan. Lese l masere nan boutèy la pou omwen 10 jou anvan w ale ladan l. Si l rete pou 21 jou li bon nèt. Mete boutèy la nan lonbray ou fènwa kote solèy p ap jwenn li. Pa ekzanp anba kabann, tèt kabann, amwa, kabinèt, elatriye.

Si w jwenn majorite plant you ou ka monte boutèy la kanmenm,ou pa oblije jwenn tout. Lè w ap melanje plant chak gwoup plant gen wòl yo. Pou w aprann manipile plant yo byen poy konpoze remèd ou pou kont ou ale sou bouyon Aprann Fè Remèd la nan Ba Meni ki nan tèt sit l, anlè adwat; oubyen tou ou ka klike sou lyen sa: https://medikaplant.org/category/aprann-fe-remed/

🤭➡️ Pataje! Pataje! Pou ede yon nèg sispann wont!___________////___________///_______________________
#Medikaplant | #Bann | #andirans | #Staminia | #Libido

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè