Medikaplant

Diven Jezi: Plant Jistis

Medikaplant.org

Non syantifik: Justicia secunda

Kèk lòt non: Zèb Sen Jan, Langisan, Plant Diven, Jistis, Montekristo, Prensip, Kontwòl

Non Anglè: St. John, St. John’s Bush, Blood Root (verifye nòt nou ekri nan fen pòs sa, sou non sa)

Se youn nan plant lò ou plant kle #Medikaplant genyen nan tèt lis plant mirak li yo, epi nou pa janm bouke pale nou jan Diven Jezi a gen pouvwa ladan l.

Kèk Sekrè Oubyen Byenfè Plant sa:

– Plant sa tou montre w mèvèy li fè pou ou si w manke san oswa si w gen maladi san. Li netwaye, detoksike ak nouri san w.

– Anti-enflamatwa, anti-mikwòb, antiyoksidan

– Pran swen ak ede trete pwoblèm fwa

-Prevansyon kont kansè

– Ede kontwole tansyon wo, ou ka ranfòse dòz la ansanm ak fèy lougawou si tansyon an pa vle desann.

– Ede konbat doulè (atwoz, nan tout kò w…) sou fòm beny.

– Ou ka itilize dòz lavman sa pou swen pòspatòm (apre akouchman), apre avòtman ou kitaj, kòm lavman ak tizann

– Ou ka fè te ak fèy la pou elimine anemi sitou, malarya, tous, tous san rete, rim ak grip, lafyèv.

Diven Jezi se yon plant mèvèy pou sikilasyon ak swen san moun. Menm jan koulè l parèt tankou koulè san ou diven an se konsa l pran swen san nou epi fasilite sikilasyon. Plant sa ede fanm pran swen aparèy repwodiksyon yo, li ede jere depatman anba yo. Se yon plant ki fè mèvèy pou fanm sitou ki toujou gen pwoblèm manstriyasyon, enfeksyon ak enfètilite ak tout sa ki lye ak sikilasyon san. Li tèlman gen benefis li ka patisipe nan dòz pou trete yon varyete maladi diferan nan plizyè pati nan kò moun. Nou itilize l nan beny atwoz/atrit ak doulè rimatis, nan dòz pou elimine anemi, nan koze prevansyon kansè san, pwoblèm fanm, elatriye.

Men Kèk Dòz Nou Ka Fè Ak Plant Diven Jezi melanje ak lòt plant:

Detoksike Matris (Yoni care): Lavman
– Bwè te 7-9 fèy Diven Jezi, 10 minit bouyi, 3 tas pa jou, ap ede w detoksike matris ou ak fè prevansyon kont maladi; nan ka yon timoun mouri anndan yon moun, ou te fè kitaj lopital, dòz sa ap ede w dekrase tout rezidi ki rete epi gen anpil chans tout bagay pa t fin soti, men avèk dòz sa ou garanti w ap jete tout sa k rete.


AMENORE: Règ Anreta oswa Pa vini
– Fè enfizyon (chode) ak fèy ak tij la pou konbat « amenore » (sa vle di, règ pa vini pandan 1-3+ sik manstriyèl | Gen 15+ poko janm fòme.

DISMENORE: Doulè Règ
– Fè dekoksyon (bouyi) fèy la pou trete « dismenore » (sa vle di, doulè règ, koz yo anpil; ekzanp: fibwòm, kis, andometriyoz, twòp san vide, san koule ak boul, ets…), Nan ka dismenore nou ka melanje fèy la ansanm ak 7 fèy gwo ten (Coleus amboinicus) + 3 rasin oswa fèy Ave (Petiveria alliacea) + 3 fèy grenadin (Passiflora quadrangularis) + 1 ponyon fèy ak tout tij tibonm (Mentha nemorosa); si w USA ou ka ajoute Black Sage (Salvia mellifera) nan plas tibonm lan oswa itilize tou de.

Tèlman gen puisans nan plant sa, yon liv p ap sifi pou pale sou li. Ayisyen pran l pou flè dekorasyon, yo fè lantiray ou kloti lakou yo avèk li. Adje! Antouka se yon bèl flè tou ki pa bezwen anpil swen pou l layite kò l.

  • Envite 10 zanmi abòne (Follow) ak J’aime (Like) paj #Medikaplant lan jodi a menm, se meyè fason pou w sipòte nou ak ede sove ak amelyore plis vi.

  • Nòt Enpòtan:
    Blood Root: Atansyon gen yon lòt plant ki pote non Blood root la ki pa menm ak Diven Jezi a ditou, se kèk kote ki rele Diven Jezi konsa akoz lè w bouyi l dlo a vin tou wouj pòtre diven. Lòt plant ki rele Blood root la non syantifik pa l se Sanguinaria Canadensis. Itilize non syantifik yo pou presizyon lè n ap achte plant yo sitou.

Medikaplant

www.medikaplant.org

_______________/////______////_____________////__________________

#Medikaplant | #DivenJezi | #Anemi | #Amenore | #Dismenore

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè