Medikaplant

DE (2) VARYETE Plant CHADON: Nou dwe konnen

Medikaplant.org

Nou dwe prete anpil atansyon lè n ap travay ak plant pou n konn ki jan pou n idantifye de varyete diferan paske menm si yo gen anpil menm pwopriyete konsa tou yo chak plant sa yo gen pwòp patikilarite yo.

Plant #1: Chadon Beni
Non syantifik: Argemone mexicana
Lòt non: Chadwon beni, chadon, chodwon
Anglè: Mexican Thistle, Yellow Thistle, Mexican Pricklepoppy, Mexican Prickly Poppy, Prickly Poppy, Thornapple, Yellow Prickly Poppy

Plant #2: Chadon Mari
Lòt non:chadwon, chodwon, Chadon
Non syantifik: Silybum marianum, Sinonim: Carduus marianus
Non anglè: milk thistle, Mary thistle, holy thistle
Non fransè: Chardon-marie

FASON W KA DIFERANSYE YO FASILMAN:

Gade foto yo pou w ka wè chadwon beni an ki gen flè jòn lan, ak chadwon-Mari a ki gen flè mov-wouj la. Chema blan ki sanble ak lèt (Milk) kaye ki sou fèy chadwon yo sitou Chadwon-Mari a, epi fòm fèy yo ak ti pikan ki kouvri yo epi ou jwenn nan pwent fèy yo se rezon yo pote non « thistle » a.

Chadwon beni se plant ki chaje ak benefis menm jan ak chadwon-Mari. N ap fè yon pòs apa sou yo chak.

🤩 Pataje pòs Medikaplant ti pou sove plis lavi. 💭

Chadwon beni: Itilizasyon l ann Ayiti:

  • Maladi fwa: se youn nan pi gwo puisans li genyen; pou sa ou bouyi 1 ponyè fèy 7 mn, 2 tas X jou. Fè atansyon pou w pa pran twòp, fèy sa toksik anpil.
  • Pou Apeti
  • Kont lafyèv: Ou bouyi plant lan
  • Kont tous ak grip, dekoksyon fèy chadwon
  • Kont doulè rimatis: Pile fèy yo pou plase sou doulè a
  • Kont Konjonktivit: ji fèy la nan je a, kite konnen fè l
  • Li emetik, sidorifik, pigatif, kont dèmatoz (pwoblèm po) ak ti bouton pyan nan po (warts | verrues)


Lòt Itilizasyon atravè lemond:
Youn nan maladi li pi efikas kont li, se maladi fwa, tout kalite maladi fwa menm jan ak pisanlit la (dandelion). Chadwon-beni se yon cholagòg, sa vle di li pwoteje fonksyònman fwa nou epi li ede elimine bil. Tou de varyete chadwon yo efikas anpil. Gen peyi ki itilize chadwon-beni an pou trete plizyè lòt maladi tankou maladrya, pwoblèm vant-dijesyon, nan tretman ak prevansyon kont kansè sitou fwa ak gastwo-entestinal, kansè po paske li efikas anpil kont maladi po. Se yon anti-enflamatwa puisan, ji fèy ou te rasin plant lan konbat viris ak pwazon, sitou venen koulèv.

Pou plis detay sou chadon, ou ka tape non an nan bar rechèch sit la oswa sou Paj Facebook MedikaPlant lan pou jwenn plis. Nou ankouraje w itilize non syantifik plant yo pou w ogmante konesans ou nan fè rechèch sou entènèt la. Nou renmen lè w pa pataje sa w jwenn ansanm ak nou epi temwanye eksperyans ou yo.

Medikaplant
Vizite Medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè