Medikaplant

Bwa Bannann: Sa n Pa t Konnen

Medikaplant.org

Kèk nan mirak nou ka fè ak nannan bwa bannann:

– Trete anemi

– Konstipasyon

Regilarize ak Fè Prevansyon Tansyon Wo

– Pyè nan ren

– Jere move kolestewòl

– Trete dyabèt/sik

– Detoksifye kò w

– Kontwole pwa | Boule grès nan vant

– Kontwole asid

– Netwaye enfeksyon irinè (UTI): Bwè ji a 2-3X semèn

Youn nan Metòd Preparasyon yo:

Pou anemi an, swiv estrateji sa epi lape: Se nannan bwa bannann nan w ap pran pou fe ji a pou w bwè a…Graje ou blennde l, pran l ak ti siwomyèl pou ajoute yon ti gou. Itilize sèlman yon ti bout bwa bannann ki ka 1/2 longè ponyèt ou, w ap kale l retire tout gwo po anlè yo nèt jis ou jwenn pati plizoumwens krèm/blan ki anndan an, w ap koupe l anfòm bag, 7-9 ti wonn sifi men ou ka itilize tout bout bwa bannann lan tou si w vle; koupe ti wonn bag yo an ti moso pi piti toujou; ajoute yo nan 1 lit dlo dlo ou ka blennde l, pase l nan paswa epi vide nan vè/gode pou bwè. Ou ka prije yon ti sitwon pou gou, gen moun ki prefere ajoute lèt. Endyen yo renemn ajoute yon ti fwomaj blan (curd) nan dlo a anvan yo ajoute bwa bannann lan pou enpoze l vin tou nwa.

Ou ka pran l 2-3 jou nan semèn lan epi sote jou, pandan yon mwa. Gen moun ki prefere kwit li pou manje, resèt kwit la diferan. Gen plizyè jan yo kwit li, nou prefere ji a pou maldi tankou pyè nan ren pou w ka elimine yo oswa evite pyè yo fòmen nan ren ak rès kò w.

Pou anemi anplis ji bwa bannann lan ou ka pran: 1-2 vè ji navè pa semèn pou 2-3 semèn, labouyi bannann + kawot ak pòmdetè sèlman. Konsome moringa, lyann panye, lalo. Lapè. Nou ka poze kesyon sou demach la, si nou genyen.

Pòs sou anemi an la: https://medikaplant.org/anemi-3-doz-senp-kont-anem

MedikaPlant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
  • Comment (4)
  • Mw pa konnen si sa ap posib pou nou ta mete resèt konstipasyon an silvouplè, pou timoun piti moins ke 2 ans…

  • Mwen te genyen on anemi ki tap krazem se nan ijans m te ale.M Jis fè 2 resèt nan sa pa Medikaplant pwopoze yo pandan 3 semèn mwen geri. Mèsi Medikaplant pou sa wap fè pou komininote a mèsi pa sifi.

  • Mwen te genyen on anemi ki tap kraze se nan ijis m te ale.M
    Jis fè 2 resèt nan sa Medikaplant pwopoze m geri nan 3 semèn.
    Mèsi Medikaplant pou sa wap fè pou komininote a mèsi pa sifi.

kite yon komantè