Medikaplant

Boutèy Bann: Fason Pou Prepare Youn

Medikaplant.org

N ap montre nou yon boutèy bann pou gason kanson. N ap pran yon boutèy ki deja fèt kòm modèl men se pa nou ki fè boutèy sa, n ap ranfòse l pou nou ka aprann.

Gen de bagay pou n ta korije nan boutèy sa:

1e Bagay la = Boutèy fredi a dwe fèt apa epi boutèy bann lan apa paske gen plant la ki pa dwe melanje. Pa ekzanp, Lyann kayiman an pa dwe melanje ak tout lòt kòs sa yo. Li bon pou fredi a nou ka mete l nan boutèy fredi a. Boutèy fredi se 2 a 3 plant epi w fini.

2e Bagay la= Gade lis engredyan sou boutèy la, epi pi ba a w ap lis amelyore pa nou an.

Bwa kochon

Lyann bande

Bwa chandèl

Bwa Fè

Rasin vetivè (ou ka itilize l men l plis pou fredi)

Ti Gason

Bwa banni

Jiwòf

Miskad

Zo devan

Jenjanm

Safran

Kanèl

Grenn ou rasin moringa

Si w USA achte anliy:

Yohimbe (kòs = bark)

Ginko biloba

Damania

Ginseng

Horny goatweed (sa se yon kle frajil)

Si w Amerik latin: achte Sarsaparilla

Ou ka ajoute yo ladan l. Pa bliye pran ti Maca nou sitou nèg mòlòlò se maladi sik ki pran bann yo.

Diplis:

Likid pou mete nan boutèy la: Kleren blan, ou ka mete Rhum blan tou ou Barbancourt, ou ka ajoute gwòg ou renmen men pa mete wiski, Brandy ou alkòl ki deja twò melanje. Ajoute ti diven wouj rak sa ki pa dous. Ou ka ajoute yon ti siwomyèl tou piti pou amelyore gou boutèy la ak yon ti anetwale ou penpennèl oswa bazilik ki li tou bon pou gason ak fètilite.

Medikaplant pa dakò pou nèg y ap pran jouman mal. Jouman fanm se pèsekisyon tande Mesye yo. Jere fwaye nou, mete gason sou nou.

Nou monte boutèy bann ak konpoze pwodui bann ak bande sou kòmand espesyal pou USA ak Kanada, pou moman an, moun Ayiti yo jis aprann fè l isit la paske moman an nou poko ofri sèvis sa Ayiti.

Medikaplant

www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè