Medikaplant

Beny Louvri Baryè: Beny Fen Ane

Medikaplant.org

Beny Fen Ane pou louvri baryè yon lòt ane k ap rantre. Se yon beny ou ka fè nenpòt la, men li efikas anpil pou moun ki bezwen yon beny pou fè nan fen ane a, oswa kòmansman ane k ap rantre a. Se youn nan beny ki pi puisan nou gen sou paj la, se yon kopozisyon orijinal Medikaplant, l ap ede w kwape vye enèji ou ranmase pandan ane a, epi elimine yo pou w pa travèse nan nouvèl ane k ap rantre a. Li ede w libere ekla w. Ou ka fè beny dyòk/giyon/devenn anvan w fè beny sa si w vle. Beny Louvri Baryè a ou jis fè l yon sèl fwa ou pa bezwen fè l de fwa nan fen ane oswa nan nouvèl ane a. Si w vle ou ka fè l nenpòt jou ou vle, ou ka fè l pou timoun ou granmoun. Si w vle dechaje tèt ou, oswa ou santi w mare oubyen w pa konprann kò w, sa se yon gwo beny ou ka fè.

ZETRENN Espesyal | Dòz olistik ki soti nan matris lanati ak nan limyè #Medikaplant pote pou tout zanmi ki chwazi fè pati fanmi medsin fèy tradisyonèl lakay. Sa se beny limyè pa n, yon beny balans k ap ban n bon fondasyon. Li bon ni pou granmoun ni pou timoun.Se bagay santi bon nèt al kole. Nou pa bezwen pase pil vye bagay santi sou nou. Lanati lage bagay nan men nou. Nou fin fè beny sa epi lapè.

Gade sou imaj la pou wè lis engredyan yo ak jan pou w fè Preparasyon an:

Engredyan: 1) Fèy ak flè ilan-ilan (ilang-ilang , non syantifik Cananga odorata, non anglè se Cananga Tree); ou ka itilize ni fèy ni flè men flè a ansanm oswa sa w jwenn lan, ou ka achte lwil esansyèl la si w pa ka jwenn flè/fèy la. 2) Fèy zaboka; 3) fèy lorye; 4) Fèy Kowosòl; 5) Fèy Bwa Pini; 6) Sèt grenn Maskreti; 7) Anpe Kleren (Kleren blan Ayisyen oswa Vodka, Wonm blan)

An n kwape vye enèji pou n ka libere ekla n gras ak don lanati ofri nou sou latè. Beny se yon fason sakre pou n amonize n ak lanati, netwaye ora nou, libere vrè ekla limyè ki anndan nou. Se pou sa apati moman sa Medikaplant deside pataje anpil fòmil beny nou ka fè pou gerizon ak prevansyon kont malè vizib ak envizib. Plant yo gen fòs pou regle pwoblèm yo. Se tan pou n valorize plant yo. Se tan pou n plante.

Sispann depanse pil lajan bay moun benyen nou. Benyen tèt nou ak pitit nou, tout sa se bagay natirèl. Pa bliye pataje epi mande tout kontak nou alawonnbadè pou Like ak abòne ak paj la pou sipòte travay sa epi ede lòt moun jwenn ti limyè.

Medikaplant

#Beny | #Lanati | #Beny_Fen_Ane | #Remèd_Fèy

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè