Medikaplant

Beny Sèk Anti-Gratèl (#1): Kont Bèt K ap Mache Sou Po ak Gratèl Poud

Medikaplant.org

Beny sèk vle di yon beny ou fè san w pa mete dlo ladan l men pito ou itilize lòt likid (solisyon). Nan tèm teknik ou pa itilize yon baz akez men pito yon baz alkolik; nan ka beny sa nou itilize kleren blan ki fò anpil (nazon, tèt chòf, 22/22, vodka, wonm blan) ansanm avèk alkòl (li ka 91′-97′, nenpòt alkòl blan yo konn itilize pou netwaye plè yo, se blan pou n itilize).

Se yon beny anti-poud li ye men sitou poud moun pran ki ba yo sansasyon bèt l ap mache sou po yo oswa anba po yo. W ap grate san rete, pafwa l ap fè san w tresayi tanzantan, w ap pase men w tankou gen bèt k ap mache sou po w oubyen anba po w, tout remèd ou fè pa fouti mache. Anplis, beny sa ap ede w elimine gratèl, l ap ede w elimine ti bèt envizib k ap mache sou po w e anpil fwa ki pike ou ak grate anpil.

ENGREDYAN:

Pèsi + Fèy Papay + Gwo Ten + Zoranj Si + Pwav + Lwil Maskreti + Alkòl + Kleren Blan

PREPARASYON:
Bouyi yon kleren blanch pile pèsi ladan l; prije 3 sitwon ajoute epi pran 3 fèy papay pile mete yo avèk 3 fèy Gwo Ten ansanm ak yon zoranj si, mete pwav plis lwil maskreti; ajoute de twa gout alkòl nan melanj sa.

POZOLOJI & ENSTRIKSYON ENPÒTAN:
Benyen san dlo san savon. Epi simen ma yo epi mache sou yo, pilonnen yo ak pye w. Mete l sèch, apre sa boule l. Epi, pran poud la: fè 7 jou, chak w ap benyen mete ladan l.

 • Fè beny sa, se yon beny ak sèk, sa vle di, li pa melanje ak dlo, ou ka fè 7 jou, si gen nesesite nou ka kontinye l pou 2 semèn jis nou elimine vye maladi sa. Toujou tranpe bwa pen nan dlo cho pou n bwè kòm rafrechi ak tizann tout jounen pandan tan sa.


Medikaplant

www.medikaplant.org
Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
 • Comment (4)
 • Bonswa Medikaplant
  Mw wè rèsèt kont gratèl la men pafwa gen sansasyon tankou yon bagay ap mache anndan vant lan tou.
  Koman ou ka edem ak yon medikaman svp?

 • Premye jou lp fè beny sa li ap fè li san dlo e lot jou yo c poud la lp mete nan dlo lp benyen an, mèsi davans pou repons lan

 • Bonswa/ Bonjou Medikaplant,
  Nan preparasyon resèt la ou di pou nou « bouyi yon kleren blanch » kantite a pa klè. Eskew se yon bouchon, yon lit, yon boutey, oubyen yon galon?
  Mèsi pou bon travay la!

kite yon komantè