Medikaplant

Beny ak Pafim: Pou Netwaye Kay

Medikaplant.org

BENY KAY ak PAFIM: Nou dwe benyen ak pafimen kay nou sitou si n fenk ale rete ladan l.

Pwòpte tout vye rakwen kay nou, plant yo ka fè sa. Yo la pou sa. Sitou yon nouvo kay n ap rantre. Fè beny pou lay la, bale wouze ou mope. Fè pafim lan anvan w fè beny kay la. Ou ka aplike beny lan ak pafim lan nan yon kay ou fenk ap rantre, yon kay ou deja abite ladan l si w santi li gen vye enèji ladan l, oubyen w wè lonbray ou reve yon move lespri ou yon vye fòs oswa malè anndan kay la, si gen maladi nan kay la oswa nou santi nou mare nan espas la. Men tou nou ka pwòpte yon kay n ap demenaje kite nan menm fason an tou pou pa lese anyen dèyè e lese espas la pwòp.

Ou ka melanje engredyan nou site pi ba yo nan yon kivèt dlo pou kwape vye enèji epi byen bòde nouvo espas ou a. Si w manke anpe engredyan pami lis konplè sa ou pa bezwen panike, ou ka fè beny lan ak sa w jwenn yo, depi w gen omwen 7 engredyan pami lis sa. Sa se yon lis jeneral, ou ka itilize majorite engredyan ki nan lis la pou pèsonalize beny pou lave kay ou, ou ka pase mòp, oswa jis wouze kay la. Si w wouze kay la ou dwe lese ma beny lan tonbe atè anndan kay la, ou ka netwaye l apre yon de twa zèd tan oswa uo lese l pandan nwit la e nan demen ou mope kay la pou w retire ma yo ak netwaye.LIS KONPLÈ ENGREDYAN YO:

3 Ponyen Bazilik + 3 dan Lay (garlic) + 7- 21 klou Jiwòf (cloves)

2 ponyen Amwaz (artemisia) + 1 ponyen Simen Kontra (si w jwenn)

3 branch Sousi (si w jwenn) + 3 branch Pèsi + 3 fèy Kalbas (si w jwenn)

7 fèy Gwo Nèg (si w jwenn) + 7 Fèy Sitwon ou 3 tèt sitwon

3-7 fèy Lougawou / Ayigwe / Chòche (si w jwenn, non syantifik: kalanchoe pinnata)

3 branch Wou oswa 3 gout Dlo Wou (lòt non li genyen se: Rue | Ruda)

3 ti bout lalwa (aloe vera) + 2 ti bout Medsiyen


EKSTRA ENGREDYAN:

3 ou 7 grenn Maskreti (si w jwenn) + 3 ti priz Grenn Wowoli (Sesame) + 3 ti priz Asefetida (Plant ou Poud, Ayisyen konn rele l Afetida) + 3-5 gout Pafen santi bon (1-3 diferan kalite) + 2-3 gout Lwil sent (si w jwenn | Medikaplant gen pòs ki montre w konpoze lwil sent) + 1-3 galon Dlo (depann gwosè espas w ap pwòpte)

DIPLIS:

Ou ka ajoute ti gout dlo lapli ou lanmè ou dlo ou menm ou beni oswa yon konnen beni. Ou ka soufle non Granmèt la sou li e priye sou li. Tout lòt inisye konnen fason pa yo pou jere zafè yo.

FASON POU FÈ PAFIM NAN KAY LA:

Ou ka jis boule plizyè kalte ansan ou ka ajoute ti priz souf ak kanf, ak asefetida, sèl. Si w gen youn nan plant ki site pi wo yo an poud ou ka ajoute 3 ladan yo. Ou ka boule fèy bazilik, fèy yon twoke ou nich, grese l ak lwil maskreti, epi itilize ti kleren blan byen fò pou boule yo devan lento ou papòt kay la, sou pa anndan, lese pafim nan (lafimen) an vwayaje atravè tout kay la. Epi lapè wi. Pafim sa ou ka fè menm apre w fin abite nan espas la, sitou lè w gen vye pèsekisyon fòs envizib swa k ap vin peze ou kouche w nan dòmi, ou si espas la ante ak vye nanm revenan. Epi Lapè!

Si w jwenn majorite engredyan sa yo ou ka pare beny kay sa kanmenm ak mezi sa w jwenn yo depi w gen bazilik, dlo, ti kleren ak pafen ou solid. Chaje lòt beny kay ou ka fè, chaje lòt dòz kèk moun ka bezwen fè, pa ekzanp Mayi Gra, Pafim, Plasman, Sogwe elatriye. Se sou #Medikaplant w ap aprann tour sa yo gratis sèlman.

Medikaplant

___________///_____________///__________________

#Medikaplant | #benyKay | #pafim | www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè