Medikaplant

Manje ak Bwè Ji Bètrav: Kò ak Kè W ap Kontan

Medikaplant.org

Lè w mete bètrav nan lavi w, w ap jere bèl ou epi laj ou ap sanble ti nimewo. W ap rajeni tèlman menm si w ta nan 40èn y ap panse w nan 20èn ou men fòk ou chanje fason w manje an jeneral. Ou mèt kwè Medikaplant.

Si lè w bwè ji bètrav la li ba w ti malèz ou fè w anvi vomi, pa enkyete, depi se pa yon alèji ou genyen ak plant sa, ou dwe graje yon ti po sitwon vèt tou piti epi brase l nan yon vè dlo tyèd, epi bwè li.

Bètrav se youn nan plant ki nan tèt lis Plant Kle Medikaplant yo, se pou sa n ap jwenn plizyè pòs sou sit la sou Bètrav, swa pou kont li, swa nan yon dòz melanj plizyè plant. Konsa gen pami byenfè sa yo n ap site la, nou deja pataje, yon plant konsa merite pou nou kontinye ankouraje nou pou n ka entegre l nan rejim alimantè nou.

Kèk Benefis nou jwenn nan bètrav la:
Se yon plant ki boure ak fè (iron) ladan l. Bètrav tonifye ak repare fwa w. Li bay anpil enèji pa pil pa pakèt epi li amelyore sikilasyon san nan kò nou.

Nèg mòlòlò oubyen moun ki gen feblès yo, li bay fòs, li ogmante oswa amelyore pèfòmans nou.

Li fè anpil mirak nou p ap ka site tout. Ekzanp, 1 sèl vè ji Bètrav ak melas nan maten ajen, pandan 7 semèn ka elimine ou fonn kis, regilarize règ, ak diminye doulè règ pou medam yo. Ou ka itilize l konsa oswa ak siwomyèl tou depan kondisyon sante moun nan ak ki tretman w ap swiv.

Nenpòt fòm kansè a l ap ede w fè prevansyon ou ede w konbat. Si w anemi se bon zanmi w menm jan ak navè a tou. Se mèvèy li fè nan kò w. Pa enkyete w si lè w ale doudou ou pipi epi w wè koulè a chanje ou detenn tankou koulè bètrav la, se pa san l ap fè non. Se konsa sa ye.

Bètrav la plen nitriman enpòtan tankou fib, vitamin C, asid folik (vitamin B9), manganèz, potasyòm.

Bètrav gen anpil sibstans yo rele nitrat la ladan l, lè w konsome l sistèm dijestif ou transfòme l an oksid nitrik. Konpoze sa ede detann ak elaji veso sangen yo, gras ak sa li pèmèt tansyon an desann. Wi, se sa. Li fè plis mirak toujou men se tanzantan n ap pataje plis byenfè ak nou. Se yon plant mirak, epi sonje fèy bètrav la pi rich toujou pase rasin ou tibèkil n ap konsome a, nou souvan rele bètrav la.

____________///_________///___________///___________________

#Medikaplant | #Bètrav | #Ji_Bètrav

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè