Medikaplant

Dòz pou Elimine Pyè nan Ren

Medikaplant.org

De (2) Plant ki ka ede w elimine pyè nan ren fasil:

ENGREDYAN:
Fèy Dèyè Do (Phyllanthus niruri L) + fèy Lougawou (Kalanchoe Pinnata)

DOZAJ ak POZOLOJI:
3-5 branch Dèyè Do plis 3 fèy lougawou, dekoksyon pandan 3 minit epi lese l tranpe pou 7 minit. Bwè 3 tas pa jou.

TI DETAY SOU DÈYÈ DO:
Dèyè Do a yo rele l Stonebreaker (anglè) ou Chanca Piedra (panyòl). Non syantifik li se Phyllanthus niruri L. Nou ka jwenn li nan men machann fèy Ayiti ou nan raje, lòt bò n ap jwenn li sitou nan chòp panyòl yo paske yo itilize l anpil. Nou ka achte l sou nèt.

GEN JI PLANT KI KA EDE W:
+ Bwè yon vè ji navè 3 X semèn pandan w ap fè trètman an. Si w fè anemi, dòz sa ap byen jere w.

Lòt Bagay ou Dwe Fè pou Elimine pyè yo rapid:

– Bwè enfizyon bab mayi (plim ki sou mayi a)

– Bwè dlo kokoye

– Bwè dlo diri

Si rete kèk pyè toujou:

Bouyi 1 moso fèy papay mal, sa ki pa donnen an + 2 fèy lougawou. Bwè 1 tas ajen apre 5 èdtan kontinye bwè l tankou tizàn. Ou ta dwe rann anpe pyè sou plas pandan jounen an.

Prevansyon: Lè w fin rann pyè yo

Men sa pou w fè pou w enpeche pyè refòme lè w fin elimine yo.

– Pire 1-2 grenn sitwon nan 1 vè dlo tyèd, bwè l ajen nan maten. Oswa fè lòt dòz sa:

– Pran 1 vè dlo tyèd ajoute 3 gout vinèg sid pòm (Apple Cider vinegar) epi mete 3 ti bouchon myèl ladan, brase l ansanm, si w vle ou ka ajoute 1 ti bout jenjanm oswa 3 ti priz poud jenjanm. Byen melanje yo epi bwè vè sa 2 fwa pa jou, chak 2 jou pandan 14 jou. Se yon dòz ou ka repete tanzantan.

Swiv enstriksyon yo byen. Bat pou w pa kwaze dòz sou dòz. Ou pa dwe fè tout ansanm. Swiv tout detay yo.

Si w renmen zèv nou, envite plis moun swiv ak LIKE paj #Medikaplant lan sou Facebook, toujou vizite sitwèb la. Nou sou IG avèk Twitter sou @Medikaplant.

_________///__________///__________////_____________

#Medikaplant | #PyèNanRen

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè