Medikaplant

Dòz Natirèl Pou Elimine Vè Nan Vant Timoun

Medikaplant.org

Anpil timoun gen pwoblèm vè nan vant yo, pafwa majorite remèd paran yo achte pa ede yo elimine vè sa yo ak tout lòt kalite parazit ki enfekte timoun kou granmoun. Vè nan vant ka lakoz pèt apeti oswa malnitrisyon, afekte devlopman sèvo ak kapasite pou ti tyovi a byen pèfòme lekòl (w a panse se kreten l kreten vre men non), karans nan Vitam A, si l te deja anemik sa ka rann li vin pi mal; avèk anpil lòt sentòm plis konplikasyon si nou pa trete kondisyon sa bonè.

ENGREDYAN AK REGLEMAN

– 3 boujon Semen Kontra (non syantifik: Chenopodium ambrosioides; Anserine an Fransè)

– 2 branch Asowosi (non syantifik: Mormodica charantia, lòt non Kreyòl se Yèsken) ki pandye tèt anba pou w tou pran menm jan an nan pye a.

– 1 wonn po Sitwon (kale yon sitwon vèt ankè. wè si w ta ka kale l ak tout po a anantye, pa koupe l bout pa bout)

PREPARASYON:

Bouyi l lejèman nan yon ti dlo epi adousi l lejèman. Ba timoun nan yon tas. Fè sa 3 fwa pa semèn pandan 3 semèn, toujou sote 1-2 jou espas chak w ap refè l.

➡️ Se nou k pou pataje pòs la ak envite zanmi Like paj la sou www.facebook.com/medikaplant, pou n ede plis moun epi pou n ka poste plis remèd pou nou.

DIPLIS: Lave 3-5 bout rasin Ave (non syantifik: Petiveria alliacea, panyòl rele l Anamu, Guinea hen weed ann anglè), yon ti jan bat yo pou yo fann lejèman, bouyi yo pou 7-10 minit. Bwè l kòm tizann tout jounen ajoute 2-3 grenn sèl ladan l, ou ka pran l pou 3 jou si w wè tout oswa majorite vè yo deja elimine; oswa fè sa 7 jou youn dèyè lòt si w santi kèk ti sentom.

Kredi: haitianphotos

Atansyon: Pa bay timoun ki poko gen 5 ane rasin ave jis fè premye dòz prensipal ki pi wo a.

Remèd natirèl sa efikas pou granmoun tou. Pa bliye majorite maladi pran rasin nan vant nou, li enpòtan pou nou toujou gen bon sante dijestif, fè lavman (medsin, lòk, detòks) anviwon 2 fwa pa ane, se yon metòd prevansyon efikas.

Medikaplant.org

Platfòm Referans Medsin Tradisyonèl Ayisyen an

______///_______///_________///_________________

#Medikaplant | #Remèd_Vè |#BellyWorms

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè