Medikaplant

Beny Flè: Ede w Libere Ekla w

Medikaplant.org

Beny sa bon pou ou si w strese, gen depresyon, soti nan yon relasyon toksik, santi w delese, deprime, tout zafè w tèt anba, parès nan kò w, oswa jis vle rilaks ou, ets…Timoun kou granmoun ka benefisye byenfè beny sa san pwoblèm.

MedikapLANT

Beny Fleri pou dechaje ora w e degaje bon vibrasyon; nan yon kivèt blan (li ka nenpòt resipyan) ki gen 3/4 dlo mete:

ENGREDYAN

– Petal Woz – Jasmen – Lavand – Flè Kamomil – Wou (Ruda/Rue) – Ekaliptis – Sitwonèl

Ou ka ajoute Fèy ak flè ilan-ilan + bazilik + pafen + lwil Woz (de rose). Ou ka fè beny sa ak lèt oubyen san lèt. Sa vle di si w vle ajoute lèt (leche/milk) ou kapab men li pa nesesè.

Fwote flè ak fèy yo and am pandan de twa minit. Vide pafen yo ak lwil Woz la ladan, lese l poze pou yon ti tan. Itilize yon ti savon lave san lave pou benyen tèt ou.

Ou ka fè l nenpòt jou, preferab anvan solèy kouche nan debi semèn pou byen lanse semèn lan oswa nan dimanch.

DIPLIS:

Ou ka fè te ak kèk nan plant yo: Bouyi Ekaliptis, sitwonèl, bazilik, kamomil pou 7-10 minit. Bwè l ak siwomyèl imedyatman apre beny lan e anvan w ale dòmi. W ap dòmi swa e w ap fè vwayaj. Sa si sitou pou moun ki toumante oswa k gen difikilte pou dòmi.

_________________\\\\\\\\\________\\\\\\\\\_______

#Medikaplant |#Beny_Flè

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè