Medikaplant

Annikòn: Yon Plant Moun Dwe Genyen

Medikaplant.org

Non syantifik: Acacia scandens

Lòt non: kakòn, lyann kakòn, silikòn (nan lang lespri)

Anglè: Mackay bean, Nicker bean, Saint John’s bread, Sea bean

Fransè: Acacie à grandes gousses, Cacorne, Liane cacorne (Ayiti), Liane oua-oua, Liane-boeuf

Kèk Byenfè Annikòn Genyen:

Si w gen boutèy kòs serye w lakay ou, ou dwe graje yon ti tyenng nan plant mirak sa mete ladan l.

– Annikòn se youn nan pi gwo plant antipwazon sou latè, anti-vant fè mal san kanpe, menm si vant fè mal la depi lontan, li fin rabi.

– Doulè règ, enfizyon nan dlo pandan yon tan epi bwè

– Yo itilize ekstrè nan li pou trete ilsè gastrik.

– Plant sa ra anpil, menm moun ki konn fwi a pa konn pyebwa a pi rèd toujou. Se pa bagay ou jwenn tout kote menm.

– Gous li long anpil anpil, e se anndan gous sa yo n ap jwenn grenn yo, anpil fwa li gen fòm yon kè. Se pou sa yo konn ba l ti non: heart-seed (grenn kè). Li p ap gate si w pa mete l nan twòp imidite ou kote ki mouye. Ou ka lese l nan nenpòt kwen lakay ou, l ap ba w plizyè ane, chak ou bezwen ou graje ti kal. Se yon plant frajil, dozak la enpòtan; pinga malè itilize twòp. Malfektè itilize l pou konpoze pyès tou. Tout plant yo gen de mannyè. Se nou moun tout bon ki pou itilize yo byen pou fè byen.

Gen plant ki pa dwe rete sekrè!

Ou pa dwe pa genyen l nan kwen kay ou. Gen moun ki itilize l pou jan l fò e kwape vye enèji e rale chans, yo rele l Luck bean/seed (pwa/grenn chans). Gen moun ki toujou gen 1 a 3 grenn nan pòch yo, konsa tou moun konn fè bijou ak li pou mete lakay yo ou pote sou yo.

Annikòn se youn nan Mèt Plant ki genyen sou latè. Ayisyen souvan pran plant yo pou sekrè pèsonèl yo tandiske plant lan deja gaye nan mond lan depi plizyè milenè e anpil pèp itilize fason diferan deja. Limen sèvèl nou mezanmi epi pataje richès nou yo pami nou menm pou pwoteje lavi.

Annikòn: Youn Nan Pi Gwo Antipwazon Sou Latè

Gous Annikòn

Se youn nan pi gwo plant Antidòt | Anti-pwazon ki genyen. Medikaplant konseye nou tout gen yon grenn annikòn lakay nou, graje ti kal mete nan boutèy nou, oswa mete l nan yon ti poban oswa sachè pote nan valiz nou ou bous nou, nan ka nou bezwen pou sove lavi pa n oswa pa yon lòt moun. Se pa tout pwazon li trete men li trete anpil, e sa l pa ta ka trete l ap ede l ralanti rapidite pwazon sa atake kò nou, plis chans pou rive jwenn swen sante lopital ou nan men pwofesyonèl sante ki ka ede w.

LÒT NON L GENYEN:

Plant sa rele annikòn, men non serye plant lan se SINONIM: Acacia scandens (L.) Willd., Entada gigalobium DC., Entada phaseoloides sensu León & Alain, non (L.) Merrill, Entada scandens (L.) Benth., Mimosa gigas L. , Mimosa scandens L.

Moun USA chache l sou sea bean.

Lòt non ENGLISH : Sea heart, St. Thomas bean, Sword bean, Water vine Cacoon (SI Jamayik);

Fransè: Acacie à grandes gousses, Cacorne, Liane cacorne (Ayiti), Liane oua-oua, Liane-boeuf, Liane boeuf (nan Antiy yo), Coeur de la mer (Guadeloupe/Matinik).

Peyi panyòl oubyen si w

Sen Domeng: Caracol, Cayajabo Chocho, Samo Guacalote, Zamo

Kiba: Boja, Poa, Poja,

Kosta Rika: Habilla ,

Moun Brezil yo: Coração-do-mar, Fava-do-mar.

Moun an CHIN yo : 榼藤 Kē téng, 榼藤子 Kē téng zi (Taiwan), 鴨腱藤 Yā jiàn téng (Taiwan).

Si w Lawousi men pa w: Энтада гигантская Entada gigantskaia

_________\\\\\__________\\\\\\\_______________

#Medikaplant | #annikòn | #antipwazon | www.medikaplant.org

Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè