Medikaplant

Move Sant | Odè Anba ZÈSÈL Moun

Medikaplant.org
Ji Navè bon pou anemi anpil men te navè limenm chaje sekrè, youn pami yo moun mwens konnen: li wete vye sant anba bwa moun, ki malgre yo fin benyen yo toujou gen sant 3 zwazo. Pa joure yo, gen plizye pwoblèm ki ka lakoz sa. Li preferab pou w raze anba zèsèl ou oswa anba bwa w anvan w koumanse bwè dòz sila. Anplis, pi ba nan pòs sa, w ap jwenn 2 beny pou akonpanye dòz sa.
 
Engredyan:
Navè (brassica napus)
 
Preparasyon:
Koupe yon grenn navè an plizyè ti moso ak tout po.
mete yo bouyi pou 12-15 minit nan 4 gode dlo, redui l a 2 gode dlo anviwon. Bwè 1-2 tas pa jou pou 7 jou.
 
MEN BENY W AP FÈ YO:
Pran 2 beny sa yo:
(1) Premye beny lan fè melanj sa: dlo lanmè + zoranj si + fèy 3 pawòl + savon lave fè; pran sa nan maten.

Apre sa, nan pita, fè (2) dezyèm beny Limyè #Medikaplant lan, w ap jwenn li sou lyen sa: https://www.facebook.com/medikaplant/posts/181543463597871. Ou ka fè tou 2 beny sa 3-7 jou, sote jou si w prefere men si odè a fò ak rabi fè l youn dèyè lòt.
Sonje aplike bon lijyèn paske se bon ladrès al bon lizaj pou n viv byen ak pi pwòp.
DIPLIS: Bwè 1 tas te tibonm ajen, souke 3 premye gòje yo nan bouch ou epi vale l, epi bwè rès tas la + 1 tas nan aswè san sik san sèl.
Atik similè
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

kite yon komantè